NEDEN FRANCHISE ALMALIYIM?

BAYİLİK SİSTEMİNİN AVANTAJLARI NEDİR?

Franchising almanın avantajlarına bakıldığında başka bir iş kurmak için harcanan emek ve yatırım dışında size sağlayacağı faydalara kısaca değinmek gerekirse;

KENDİ İŞİNE SAHİP OLMAK

Kendi işinin sahibi olmakta, sadece kendisi için çalışmaktadır. Bunun sağladığı maddi avantajların dışında, yatırım yaptığından ötürü işin her aşamasıyla ilgilenmekte, müşterilere daha yakından eğilmekte, verimsizliği gidermeğe çalışmakta, gerekirse fazla mesai yapmaktadır.

franchising-kataloğu ürün-kataloğu kahve-bayiliği-ön-başvuru

SİSTEMİN PARÇASI OLMAK

Bir takımın parçası olma duygusuyla işine sarılmaktadır. Bu şekilde kurum kültürünü benimsemektedir.

DENENMİŞ, KANITLANMIŞ İŞ

Giriştiği işin geleceği konusunda endişe taşımamaktadır.

YÜKSEK STANDARTLAR

Bağımsız çalışan küçük bir işletmenin ayırması mümkün olmayan parasal ve insan kaynakları ile sistem geliştirilmekte, standartlar belirlenmektedir.

TANINMIŞ MARKA

Satılan ürün veya hizmetin potansiyel müşteriler tarafından bilinmesi.

BİLMEDİĞİ İŞE GİREBİLME

Hiç anlamadığı ama iyi olduğuna veya gelecekte olacağına inandığı bir sektöre geçebilmektedir.

BAŞLANGIÇ EĞİTİMİ

Yatırımcı işi bilmese bile, franchise verenin sağladığı başlangıç eğitimi ile işletmeyi yürütecek temel bilgileri edinecektir.

MALİ VE HUKUKİ DESTEK

Küçük işletmelerin genellikle takıldıkları ve zayıf kaldıkları iki konu, mali ve hukuki danışmanlıktır.

TEKNOLOJİK GELİŞİM

Rakiplerine karşı sürekli üretim ve hizmet tekniğini geliştirme, maliyet düşürme, yatırım azaltma, verim yükseltme, kalite artırma, müşteri beklentilerini saptama, müşteri memnuniyetini sağlama çalışmaları içindedir.

YER SEÇİMİ

Yer seçimi, bir işletmenin en önemli kararıdır

VERİMLİ YEREL TANITIM

Kendi yakın çevrelerinde kendilerini nasıl tanıtacakları konusunda da bilgilendirilmektedirler. Onlara sağlanan reklam malzemesi (örn. video, dön kart, broşür, prospekt, vs.), önerilen tanıtım yöntemleri, başka franchise alanların uyguladığı yerel tanıtım etkinlikleri yol gösterici olmaktadır.

DENETLEME

Franchise verenin sistemi koruma adına yaptığı sürekli denetimler, franchise alan üzerinde bir baskı ve yaptırım gibi görünse de, aslında önemli bir avantajdır. Franchise alanın fark edemediği verimsizlik, hırsızlık, yanlışlık ve benzeri zarara neden olan hatalar denetim sonucu ortaya çıkmakta ve giderilmektedir.

DÜŞÜK YATIRIM

Yapımda kullanılacak malzeme, çalışacak usta, proje, ekipman vb. gibi masraflar için sürekli çalışma içine girilmiş olacaktır. Bu nedenle hem daha ucuz, hem de daha uzun vadeli satın alma yapılabilmektedir.

Bunlar dışında sadece başlıklarla;

  • Gerçekçi zaman planı
  • Gerçekçi yatırım planı
  • Ucuz satın alma
  • Hızlı karlılığa geçiş
  • Müşteri bağlılığı
  • İtibar
  • Bölge koruma
  • Anlaşma
  • Düşük risk